Rata
kredytu
dla tej nieruchomości
2000 zł/mies.
Wpisz dane, aby bezpłatnie poznać ofertę kredytową.
Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w
Polityce prywatności i cookies.

W Trosce o jakość usług wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Expander Advisors Sp. z o. o. są rejestrowane. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie rozmów, prosimy o niepozostawianie danych.

Polityka prywatności
Zapoznaj się z Polityką Prywatności AdRate i Regulaminem AdRate

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Expander Advisors Sp. z o.o. w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa finansowego.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach oraz przekazanych przeze mnie w procesie obsługi klienta (w tym w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu) w celach związanych z zawarciem umowy pośrednictwa finansowego oraz umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jak również wykonywania usług z tym związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Expander Advisors Sp. z o.o.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (imię, nazwisko, data urodzenia, adres, telefon, e-mail) dla celów marketingu produktów i usług oferowanych za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U.2015 poz. 2135 ze zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej od Expander Advisors Sp. z o.o.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie od Expander Advisors Sp. z o.o. informacji handlowej na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Administratorem Danych Osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00 - 838), ul. Prosta 69.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od AdRate Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną.
Pełna treść
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania od  AdRate Sp. z o.o. na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), wysłanych w imieniu AdRate Sp. z o.o. lub na zlecenie innych osób. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997  (t.j. Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Administratorem Danych Osobowych jest AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.

EXPANDER ADVISORS Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel: 22 488 71 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43 992 400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210.