Spraw sobie prezent.
Podaj dane i dowiedz się więcej:
Imię:*
Tel. kom:*
E-mail:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPANDER Advisors Sp. z o.o. w celach związanych z wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego. Pełna treść Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez EXPANDER Advisors Sp. z o.o. przekazanych przeze mnie w procesie obsługi oraz zawartych w przedłożonych dokumentach w celach związanych z teraźniejszym oraz przyszłym wykonywaniem usług pośrednictwa i doradztwa finansowego,  w tym obejmującym monitoring procesu zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową lub bankiem i związaną z tym koniecznością archiwizacji danych, zgodnie z Regulaminem Serwisu. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji przez Expander usług pośrednictwa i doradztwa finansowego. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.) Administratorem Danych Osobowych jest EXPANDER Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.
Tak, wyrażam zgodę.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od EXPANDER Advisors Sp. z o.o. informacji handlowych. Pełna treść Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na otrzymywanie od EXPANDER Advisors Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, jak również na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu złożenia przez EXPANDER propozycji zawarcia umowy zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Regulaminem Serwisu.
Tak, wyrażam zgodę. Nie, nie wyrażam zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów AdRate Sp. z o.o.( z siedzibą przy ul. Prostej 69, 00 - 838 Warszawa.) Pełna treść Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu towarów i usług własnych oraz partnerów AdRate Sp. z o.o., w tym na otrzymywanie od AdRate Sp. z o.o. wysłanej w imieniu własnym lub na zlecenie podmiotów współpracujących informacji handlowych drogą elektroniczną na wskazany adres poczty, zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r.  Nr 101, poz. 926, ze zm.) Administratorem Danych Osobowych jest AdRate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838), ul. Prosta 69.
Tak, wyrażam zgodę. Nie, nie wyrażam zgody.
Oferta 2-miesięcznej lokaty bankowej oprocentowanej 8,1% w skali roku w połączeniu z 3,5 letnim produktem strukturyzowanym TUnŻ "WARTA" S.A. w formie ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie "Horyzont Możliwości" oferowanej za pośrednictwem Expander Advisors Sp. z o.o. Wymagane jest zachowanie parytetu 30% łącznej kwoty inwestycji w lokatę bankową oraz 70% w produkt strukturyzowany. Minimalna łączna kwota inwestycji wynosi 10 000 zł. Oferta dostępna od dnia 2.12.2014 do dnia 17.12.2014r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Produkt "Horyzont Możliwości" w zależności od wybranego wariantu zapewnia gwarancję kapitału na poziomie 85%, 95% lub 100% wpłaconej składki na koniec okresu umowy tj. 05.07.2018. Wcześniejsze wystąpienie z ubezpieczenia związane jest z ryzykiem utraty części składki w związku z ew. spadkiem jej bieżącej wartości oraz poniesieniem 1% opłaty za wykup. 6 % to stopa zwrotu z instrumentu bazowego wykorzystanego w produkcie strukturyzowanym w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013. Jest to wynik historyczny, który nie gwarantuje osiągnięcia podobnego zwrotu z inwestycji w przyszłości i jest obarczony ryzykiem. Szczegółowe warunki dot. ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (TUnŻ "WARTA" S.A. ) naliczania i wypłaty świadczeń oraz wcześniej rezygnacji znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Horyzont Możliwości, dostępnych w oddziałach Expander. Szczegóły dotyczące promocyjnej oferty dostępne są u doradcy Expander i na www.expander.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie. Niektóre z nich mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności i cookies.

W Trosce o jakość usług wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z konsultantami infolinii Expander Advisors Sp. z o. o. są rejestrowane. W przypadku niewyrażenia zgody na nagrywanie rozmów, prosimy o niepozostawianie danych.

Polityka prywatności
Zapoznaj się z Polityką Prywatności AdRate i Regulaminem AdRate