Wybrana oferta jest już nieaktualna
za chwilę nastąpi przekierowanie na formularz kontaktowy
Expander Advisors Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Prosta 69, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w warszawie, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, nr NIP 521-34-51-255.