Komfort wyboru - 13 banków w jednym miejscu
Wybieram wysokość kredytu:

50 tys.

500 tys.

Wybieram okres spłaty:

5 lat

35 lat

Dalej
Krok: 1/4
Intersuje mnie:
Dalej
Krok: 2/4
Zależy mi na:
Dalej
Krok: 3/4
Wpisz swój numer telefonu i poznaj szczegóły oferty:

Chcę być informowany przez Expander Advisors Sp. z o.o. o dostępnych ofertach specjalnych i akcjach promocyjnych i wybieram następującą formę kontaktu:

Krok: 4/4
wybor produktu

18 lat
na rynku

zł

co 6 kredyt udzielany za
naszym pośrednictwem

location

13 banków
w jednym miejscu

0 zł

bezpłatne usługi
dla klientów

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 ("Expander").

Wielkość rynku została ustalona na podstawie danych NBP dostępnych na www.nbp.pl w zakładce "Statystyka i sprawozdawczość" za listopad 2018 r. Udział w rynku został obliczony na podstawie danych wewnętrznych Expander za ten okres.

Szczegóły akcji rabatowej 12% Projekt Deweloper dostępne w regulaminie. Kupon rabatowy Komfort dostepny w oddziałach Expander.

Expander jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę.

Expander wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z następującymi bankami: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Eurobank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (stan na dzień 01.05.2019r.).