Zarejestruj się i odpowiedz
na zadanie konkursowe

Graj o nagrody dodatkowe

Umieść na FB post ze zdjęciem i ciekawym opisem, które najlepiej obrazuje hasło "Ja na swoim dzięki Expander". Pamiętaj o oznaczeniu @Expander i ustawieniu posta jako publiczny.

ticket

Administratorem danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o., który przetwarza dane osobowe w celach i na zasadach określonych w Polityce prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Polityce prywatności na Expander.pl

Regulamin konkursu RokBezRat dostępny jest na www.rokbezrat.pl w zakładce Regulamin.

Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000287188, o kapitale zakładowym: 43.992.400,00 zł, NIP: 521-345-12-55, REGON: 141062210 ("Expander"). Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Expander wykonuje czynności pośrednictwa kredytowego (kredyty hipoteczne) w zakresie wynikającym z umów agencyjnych zawartych z następującymi bankami: Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Pekao Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Eurobank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Handlowy S.A. z siedzibą w Warszawie (stan na dzień -01.07.2019 r.). Lista towarzystw ubezpieczeniowych, z którymi współpracuje Expander, dostępna jest w oddziałach Expander i na www.expander.pl.

W zakresie umów ubezpieczenia szczegółowy ich zakres uregulowany jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia i w załącznikach do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Expander jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego i nie świadczy usługi doradczej w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Wynagrodzenie Expander pokrywane jest bezpośrednio przez kredytodawcę.

Wielkość rynku została ustalona na podstawie danych NBP dostępnych na www.nbp.pl w zakładce "Statystyka i sprawozdawczość" za listopad 2018 r. Udział w rynku został obliczony na podstawie danych wewnętrznych Expander za ten okres.

Udział w rynku został ustalony na podstawie ogłoszonych 16 maja 2019 r. danych dotyczących wartości kredytów hipotecznych sprzedanych przez członków Związku Firm Pośrednictwa Finansowego w I kwartale 2019 r. dostępna pod adresem https://zwiazek-posrednikow.pl/